MEHDİ (AS) HZ. İBRAHİM'İN NESLİNDENDİR

ÖNSÖZ: MÜSLÜMANLARIN TEVRAT VE İNCİL'E BAKIŞ AÇISIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA >>>
GİRİŞ: İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ AHİR ZAMAN VE MEHDİ (AS) MÜJDESİ >>>
HZ. İBRAHİM'İN HANİF DİNİNE UYMAK >>>
AHİR ZAMANDA YERYÜZÜNE DİN AHLAKI HAKİM OLACAKTIR

>>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. İBRAHİM'İN SOYUNA VADEDİLEN HAKİMİYET VE MEHDİ'NİN HZ.İBRAHİM'İN SOYUNDAN OLMASI >>>
TEVRAT'TA BEN-İ İSRAİL DİYE HİTAP EDİLEN KAVİM, MEHDİ CEMAATİDİR >>>
TEVRAT'TA VE DİĞER MUSEVİ KAYNAKLARDA MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM >>>
MEHDİ (AS)'IN MUSEVİ KAYNAKLARINDA TARİF EDİLEN ÖZELLİKLERİ >>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA MEHDİ (AS)'IN HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'IN HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
KURAN'DA VE DİĞER İSLAMİ KAYNAKLARDA MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
KURAN'DA MEHDİ'NİN GELİŞİNE VE İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNE İŞARETLER >>>
HZ. MUHAMMED (SAV)'İN HADİSLERİNDE MEHDİ'NİN ÇIKIŞI VE HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
SONUÇ: ALLAH VAADİNDEN GERİ DÖNMEYENDİR >>>

HZ. MUHAMMED (SAV)'İN HADİSLERİNDE
MEHDİ'NİN ÇIKIŞI VE HAKİMİYET DÖNEMİ

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde kıyamete yakın bir zamanda yaşanacak ahir zaman hakkında çok detaylı bilgiler ve işaretler yer almaktadır. Bu bilgilere göre, ahir zaman iki dönemden oluşmaktadır. Bu kutlu zamanın ilk dönemi bozulmaların, dejenerasyonun, felaketlerin, çatışmaların, savaşların, yoklukların yaşanacağı bir dönemdir. Ahir zamanın ikinci dönemi ise, Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne gelişi ve Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışıyla birlikte, yeryüzüne barışın, huzurun, özgürlüğün hakim olduğu, bolluğun ve bereketin yaşandığı, insanların her açıdan memnun oldukları güzelliklerle dolu bir dönemdir.

Hadis-i şeriflerde ahir zamanın ne zaman ve ne şekilde başlayacağını ortaya koyan yüzlerce alamet haber verilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde, Peygamberimiz (sav)'in 14 yüzyıl önce haber verdiği alametlerin birbiri ardına gerçekleşmesi, ahir zamanın ilk döneminin yaşanmaya başlandığını açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu alametlerin birbiri ardına gerçekleşmesi ile İslam alemi ümit ve sevinç dolu bir bekleyiş içine girmiştir: Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi ve Hz. Mehdi ile birlikte Deccal'in fitnesini ortadan kaldırıp İslam ahlakını tüm dünya üzerinde hakim kılmaları.

Peygamber Efendimiz (sav)'in tevatür (kuvvetli haber) derecesindeki hadisleri doğrultusunda, Hz. Mehdi'nin gelişi, bu mübarek şahsın özellikleri, fiziksel görünümü, ahlakı ve ilminin üstünlüğü, fikri mücadelesi ve tüm dünyada vesile olacağı güven ve huzur dolu dönem çeşitli kitaplarımızda detaylı olarak anlatılmıştır. (Detaylı bilgi için bkz. Hz. Mehdi'nin Çıkış Alametleri ve Özellikleri, Mehdi ve Altınçağ, Peygamberimiz (sav)'in Dilinden Hz. Mehdi, Altınçağ, Harun Yahya) Bu nedenle bu kitapta sadece Hz. Mehdi'nin çıktığını veya çıkmak üzere olduğunu gözler önüne seren yüzlerce hadis-i şeriften, belli başlı alametlere yer verdik. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde yer alan ve İslam alimlerince aktarılan ahir zamanın alametlerinden bir kısmı şöyledir:

1. Hz. Mehdi'nin Çıkış Alametlerinin arka arkaya meydana gelmesi >>>
2. İran-Irak Savaşı'nın olması >>>
3. Fırat ile Dicle Arasındaki Büyük Savaş >>>
4. Fırat'ın suyunun kesilmesi >>>
5. Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulmaları >>>
6. Afganistan'ın işgali >>>
7. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi >>>
8. Kuyruklu yıldızın geçmesi >>>
9. Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması >>>
10. Güneş'ten bir alametin belirmesi >>>
11. Güneş tutulması olması >>>
12. Tozlu dumanlı bir fitne görülmesi >>>
13. Sistemlerin değişmesi >>>
14. Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi >>>
15. Eski Ürdün Kralı Abdullah'ın öldürülmesi >>>
16. Bir ordunun kaybolması >>>
17. Iraklıların parasının kalmaması >>>
18. Bağdat'ın yanarak tahrip olması >>>
19. Irak ve Şam'a ambargo uygulanması >>>
20. Irak'ın yeniden yapılanması >>>
21. Irak halkının Şam'a kaçması >>>
22. Şam'da fitneler olması >>>
23. Şam, Irak ve Arap Yarımadasında karışıklık olması >>>
24. Irak'ın üçe bölünmesi >>>
25. Savaş ve çatışmaların mahalle aralarına kadar girmesi >>>
26. Büyük olayların ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi >>>
27. Hz. Mehdi'nin çıkışından ümit kesilmesi >>>
28. Fitnelerin çoğalması >>>
29. Yaygın katliamlar meydana gelmesi >>>
30. Dünyanın her yerini karışıklık ve kargaşaların kaplaması >>>
31. Anarşi ve tüm dünyada ihtilaller olması >>>
32. Kadın, çocuk ve masum insanların katledilmesi >>>
33. Mısırlıların esir alınması >>>
34. Şehirlerin yok olması >>>
35. Harap olmuş yerlerin imarı >>>
36. Her yere ulaşan bir fitne >>>
37. Haramların helal sayılması >>>
38. Allah'ın açıkça inkar edilmesi (Allah'ı tenzih ederiz) >>>
39. Materyalist felsefenin yaygınlaşması >>>
40. Din ahlakından uzaklaştıran fitnelerin olması >>>

41. Mescit ve camilerin yıkılması >>>

42. Sahte peygamberlerin çoğalması >>>
43. Dinin bazı insanlar tarafından şahsi çıkarlar için kullanılması >>>
44. Salih müminlerin sayıca çok az olması >>>
45. Müslümanlara baskının artması >>>
46. Siyaset adamlarında dejenerasyon >>>
47. Kötü ve güzel ahlak kavramlarının yer değiştirmesi >>>
48. Müslümanların birbirleri ile savaşmaları >>>
49. Ticaret ve yolların kesilmesi >>>
50. Depremlerin çoğalması >>>
51. Kuraklığın olması >>>
52. Kasırgaların artması >>>
53. Şiddetli yağmurların olması >>>
54. Yıldırımların çoğalması >>>
55. Yer çökmelerinin olması >>>
56. Evlerin mezar olması >>>
57. Salgın hastalıkların artması >>>
58. İnsanların birbirinden kaçması >>>
59. "İyiliği emretme, kötülükten men etme" ibadetinin terk edilmesi >>>
60. Açlık ve fakirliğin artması >>>
61. Zekatın terk edilmesi >>>
62. Cinayetlerin çoğalması >>>
63. İntihar vakalarının artması >>>
64. Ahlaki dejenerasyon olması >>>
65. Zinanın artması >>>
66. Ekonomide bozulma ve sosyal adaletsizlikler olması >>>
67. Sosyal bozulmaların olması >>>
68. Ömürlerin uzaması >>>
69. Çöllerin yeşertilmesi >>>
70. Kişinin kamçısının ucuyla ve kendi sesiyle konuşması >>>

© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.