1. Ahir zamanda alametlerin belirmesi:

... bütün milletleri ve dilleri biraraya toplayacağım vakit geliyor ve gelip benim izzetimi görecekler. Ve aralarına bir alamet koyacağım. (Yeşaya, 66:18-19)

© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.