3. Bolluk ve bereket olması:

... o zaman çöl meyve bahçesine, meyve bahçesi ormana dönecek. (Yeşaya, 32:15)

... Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım... ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım. (Hezekiel, 36:29-30)

Çöl ve kurak toprak sevinecek, bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek. Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, sevincini haykıracak... çakalların yattığı yerlerde, kamış, saz ve ot bitecek. (Yeşaya, 35:1-2, 35:7)

Her iyi olan şey bolluk içinde ihsan edilecek ve tüm incelik ve güzelliklere toz kadar rahat ulaşılacaktır. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... Onun günlerinde salih çiçeklensin ve Ay yok oluncaya kadar, selamet bolluğu bulunsun. (Mezmurlar, 72: 6-7)

... Siyon çölünü Aden'e, bozkırı Rab'bin bahçesine döndürecek... (Yeşaya, 51:3)

... tepelerden süt damlayacak... (Yoel, 3:18)

... görkemimi göstermek için diktiğim fidan, ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek. (Yeşaya, 60:21)

... iki kat mülk edineceksiniz... (Yeşaya, 61:7)

İşte, günler geliyor diyor Rab, "Çift süren orakçıya, üzüm basan ekin ekene erişecek." (Amos, 9:14)


© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.