MEHDİ (AS) HZ. İBRAHİM'İN NESLİNDENDİR

ÖNSÖZ: MÜSLÜMANLARIN TEVRAT VE İNCİL'E BAKIŞ AÇISIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

GİRİŞ: İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ AHİR ZAMAN VE MEHDİ (AS) MÜJDESİ

HZ. İBRAHİM'İN HANİF DİNİNE UYMAK

AHİR ZAMANDA YERYÜZÜNE DİN AHLAKI HAKİM OLACAKTIR

MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. İBRAHİM'İN SOYUNA VADEDİLEN HAKİMİYET VE MEHDİ'NİN HZ.İBRAHİM'İN SOYUNDAN OLMASI
TEVRAT'TA BEN-İ İSRAİL DİYE HİTAP EDİLEN KAVİM, MEHDİ CEMAATİDİR
TEVRAT'TA VE DİĞER MUSEVİ KAYNAKLARDA MEHDİ (AS)'A İŞARETLER
MUSEVİ KAYNAKLARINDA MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM
MEHDİ (AS)'IN MUSEVİ KAYNAKLARINDA TARİF EDİLEN ÖZELLİKLERİ
MUSEVİ KAYNAKLARINDA MEHDİ (AS)'IN HAKİMİYET DÖNEMİ
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'A İŞARETLER
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'IN HAKİMİYET DÖNEMİ
KURAN'DA VE DİĞER İSLAMİ KAYNAKLARDA MEHDİ (AS)'A İŞARETLER
KURAN'DA MEHDİ'NİN GELİŞİNE VE İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNE İŞARETLER
HZ. MUHAMMED (SAV)'İN HADİSLERİNDE MEHDİ'NİN ÇIKIŞI VE HAKİMİYET DÖNEMİ
SONUÇ: ALLAH VAADİNDEN GERİ DÖNMEYENDİR
 

 
      PEYGAMBERİMİZ (SAV) MEHDİ AS'IN ÇOCUKLUĞUNDA SAÇLARININ PARLAK VE DALGALI GENÇLİK DÖNEMİNDE İSE AYRICA ORTADAN AYRIK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİR.

      MEHDİ CEMAATİNDE SÜREKLİ BİR MÜNAFIK TEMİZLİĞİ OLACAK DOLAYISIYLA HAK CEMAAT HEP AZ SAYIDA OLACAKTIR.

      Hz. Mehdi (as)'ın yanında güvenilir 30 yardımcısı olacaktır.

      HZ. MEHDİ (AS) İÇİN DE ÖLDÜ BU BAŞKASI DENECEKTİR

      

 

MEHDİ (AS) HZ. İBRAHİM'İN NESLİNDENDİR

KONUYLA İLGİLİ YAZARIN DİĞER KİTAPLARI


KONUYLA İLGİLİ YAZARIN BAZI MAKALELERİ
Kuran'da Mehdi'nin Gelişine ve İslam Ahlakının Hakimiyetine İşaretler    
Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gelmeyecek Nidaları, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin Geliş Alametidir   Hz. İsa Nasıl Tanınacak ? -1-
Ahir Zamana Yönelik İşaretler   Hz. İsa Nasıl Tanınacak ? -2-
Ahir Zamandaki Büyük Kuraklık, Deccaliyet'in İslam'a Karşı Saldırıya Geçtiğinin Alametidir   Deccal Nasıl Tanınır?
1979'dan 2006'ya Gerçekleşen Kıyamet Alametleri   Deccal Nasıl Tanınır? (3)
Altınçağın Alametleri   Ahir Zaman Şahısları Neden Tanınmıyor?
Ahir Zamanda Ortadoğu'da Neler Olacak?   Ahir Zaman Şahısları Neden Tanınmıyor? -2 -
Hz. İsa ve Hz. Mehdi, kaderlerinde olan hakimiyeti gerçekleştirecektir   Hz.Süleyman, Hz.Zülkarneyn ve Hz.Mehdi... Üç Kutlu Şahsın Ahir Zamanı Aydınlatan Benzerlikleri
Hz. Mehdi ve Hz. İsa Önderliğinde İslam ahlakının yeryüzü hakimiyeti   Hz.Mehdi Nasıl Tanınacak? (Hz. Mehdi'nin Fiziksel Özellikleri)
Şart-ı Muallak Aldatmacası   Hz. Süleyman'ın Benzersiz İktidarının Sırrı
Risale-i Nur Külliyatında Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gerçeği   Hz. Hızır'dan Hz. Mehdi'ye ledün ilmi sahibi elçiler
Hz. Mehdi ve Yardımcıları
Bediüzzaman ve Talebelerinden Ahir Zaman Müjdeleri   Hz. Mehdi'nin Dünyadaki Manevi Ordusu
Yanıltıcı Bir Akım: "Risale-i Nur Tefsirciliği"   Mehdiyet Gizlenmesi Değil, Müjdelenmesi Gereken Bir Konudur
Hz. İsa ve Hz. Mehdi konusundaki Şahsı Manevi Yanılgısı   Mesih Deccal Sessizce Görevine Başladı
Hz. İsa ve Hz. Mehdi konusundaki Şahsı Manevi Yanılgısı- 2 -   Mesih-Deccal nerede saklanıyor?
Sayın Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Hz. Mehdi ile ilgili sözlerinden bazı derlemeler   Yecüc ve Mecüc ne zaman nerede?
İmam-ı Rabbani ve Mehdi'nin Geliş Tarihi   1956'dan 2008'e Said Nursi'nin İstihracatı
Kehf Kıssasında Ahir Zaman Şifresi   Hz. Mehdi'nin Mücadelesi Nasıl Olacak?
Hz. Mehdi Devrinde Yaşanacak Güzel Hayat: Altınçağ   "Hz. İsa Öldü" Diyenler Büyük Bir Yanılgıdadırlar
İslam Ahlakı Yeryüzüne Sevgiyle Hakim Olacaktır   Ahir Zamanda, Unutturulmaya Çalışılan Ahir Zaman Konuları
Ahir Zamana Dürüstçe Bakmak    

ÖNSÖZ: MÜSLÜMANLARIN TEVRAT VE İNCİL'E BAKIŞ AÇISIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

 

Allah Kuran'da Müslümanların, Hz. Muhammed (sav)'e ve ondan önce gönderilmiş olan tüm peygamberlere ve bu peygamberlere indirilenlere iman ettiklerini bildirmektedir. Bakara Suresi'nin 4. ayetinde Rabbimiz Müslümanlar için "Onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler..." buyurmaktadır.

Kuran'da bildirildiği gibi İncil, Tevrat, Zebur ve Hz. İbrahim'in sayfaları geçmişte yaşamış olan peygamberlere indirilmiş olan kitaplardır. Bu kitapların bir kısmı yok olmuş, bir kısmı da tahrif olmuş veya değiştirilmiştir. Fakat buna rağmen içlerinde, hak dine ait birçok gerçek ve doğru izah yer almaktadır. Müslümanlar, Kuran'a ve sünnete göre değerlendirip, ayetlere ve hadislere uygun olan izahların doğru olduğuna hüsn-ü zan ederler. Dolayısıyla, Kuran'a uygun, sünnete mutabık Tevrat ve İncil izahları Müslümanların istifade edebilecekleri izahlardır. Ancak temel şart, bu izahların Kuran ayetlerine ve hadislere uygun olmasıdır.

Allah bu kitapların, gönderildikleri toplumlarda insanlar için yol gösterici olduklarını bildirmiştir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:
O, sana Kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Bundan (Kur'an'dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler... (Ali İmran Suresi, 3-4)

Bir diğer ayette Tevrat için şu şekilde bildirilmektedir:

Gerçek şu ki, Biz Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.)... (Maide Suresi, 44)

Okumakta olduğunuz bu kitapta da,  Tevrat ve İncil'de yer alan ahir zaman alametleri incelenirken söz konusu bozulmuş, dejenere edilmiş kısımlar ele alınmamış, sadece Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerine uygun izahlar kullanılmıştır.

GİRİŞ: İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ AHİR ZAMAN VE MEHDİ (AS) MÜJDESİ

 

Ahir zaman, dünyanın son dönemlerini ifade eden bir tanımdır. İslam inancına göre, kıyametten önceki bu son dönemde insanlık önce büyük bir bozulma ve dejenerasyon ile karşı karşıya kalacaktır. Haksızlığın, zulmün, açlığın ve yoksulluğun, ahlaki çöküntünün, savaşların ve çatışmaların, kargaşa ve anarşinin arttığı bu karanlık dönem, insanların din ahlakına yönelmeleriyle son bulacaktır. Yokluğun yerini bolluk, haksızlığın ve zulmün yerini adalet ve anlayış, anarşi ve kargaşanın yerini huzur ve güven alacak; dünya tarihte olmadığı kadar güzellik ve bereket içinde olacaktır. Allah, dünyanın aydınlığa ve berekete kavuşması için Mehdi (hidayete ermiş, hidayet bulmuş) sıfatını taşıyan kutlu bir şahsı ve Hz. İsa'nın yeniden dünyaya gelişini vesile kılacaktır. Tüm bunlar, bize Peygamber Efendimiz (sav) tarafından müjdelenen, Kuran'da da işaret edilen çok değerli müjdelerdir.

Ahir zamanın alametlerinin neler olduğunu, bu dönemde gelecek olan Hz. Mehdi'nin özelliklerini, Hz. Mehdi geldikten sonra yeryüzünde ne gibi değişimlerin olacağını ve Hz. İsa'nın yeryüzüne gelişini daha önce yayınlamış olduğumuz kitaplarımızda detaylı olarak incelemiştik. (Detaylı bilgi için bkz. Hz. Mehdi'nin Çıkış Alametleri ve Özellikleri, Mehdi ve Altınçağ, Peygamberimiz (sav)'in Dilinden Hz. Mehdi, Kıyamet Alametleri, Altınçağ, Ahir Zaman ve Dabbet'ül Arz, Hz. İsa'nın Geliş Alametleri, Ahir Zamanı Bediüzzaman ile Anlamak, Harun Yahya) Bu kitabımızda ise, Musevi kaynaklarda yer alan ahir zaman alametlerine, Hz. Mehdi'nin ve "Olam Ha-ba" (Beklenen Dünya) olarak ifade ettikleri altınçağ döneminin özelliklerine yer vereceğiz.

Musevi kaynaklarda tarif edilen, gerek ahir zamanda Hz. Mehdi'nin çıkacağı dönemin alametleri, gerekse Hz. Mehdi'nin hakimiyetindeki altınçağ dönemi, İslami kaynaklarda yer alan tasvirlerle büyük bir benzerlik taşımaktadır. Her iki dinde de, insanların din ahlakından uzaklaşacakları; bu nedenle pek çok zorluk ile karşılacakları; sıkıntılı bir dönemin ardından, güzel ve aydınlık bir dönemin başlayacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca bu kitapta, Tevrat'ta(1) bahsi geçen ve hakimiyet vadedilen Ben-i İsrail (İsrailoğulları) kavminin, aslında Mehdi cemaati olduğu açıklanmakta; Mehdi cemaatini asıl belirleyecek olanın ise soy değil, samimi iman olduğu vurgulanmaktadır. Mehdi (AS) ve cemaati, Allah için yaptıkları faaliyetlerdeki başarıları ile tanınacaktır. Allah dinini hakim kılmak için kaderde kimi vesile kılarsa, bu sıfata vakıf olacak olanlar da onlar olacaktır.

Gerçek din ahlakının tüm dünyaya hakim olması ve bu sayede insanların her türlü maddi manevi sıkıntıdan kurtulmaları, tüm iman edenlerin temennisidir. Mehdi (AS)'ın çıkışı öncesindeki alametlerde görüleceği gibi, yaşanılan pek çok olay, asırlardır beklenen bu mübarek dönemin yaşanmaya başladığını göstermektedir. Tüm müminler gibi bizim de duamız, Allah'ın bizlere din ahlakının yeryüzüne yayılması için yürütülecek fikri mücadeleye katkıda bulunma imkanı vermesi ve bizleri de bu kutlu döneme şahit kılmasıdır.

 


(1) Musevilerin kutsal kitabı, "Eski Ahit" olarak da bilinen 39 kitaptan oluşur. Bunların ilk 5'inin, Hz. Musa'ya vahyedilen Tevrat'ın bölümleri olduğu kabul edilir. Diğer kitaplar ise, Tevrat sonrasında, diğer Yahudi peygamberlerine vahyedilen veya hayatlarını anlatan yazılardır. "Tevrat" kelimesinin Eski Ahit'in tümünü kast edecek biçimde kullanıldığı da olmaktadır. Bu kitapta, söz konusu kullanım kabul edilmiş ve tüm Eski Ahit kitapları "Tevrat" olarak nitelenmiştir.


 

© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.