39. Ortadoğu'da yıkımın olması:

... (Mehdi'nin) çağı gelmeden önceki sürede... Celile* yıkıma uğrayacak ve Gablan** bölgesi terk edilecek... (Talmud, Sanhedrin 11:97a; Talmud, Sota 49:2)

* Celile: Ürdün Nehrinin batısında kalan bölge. Günümüz İsrail ve Eski Filistin topraklarının oluşturan bölge.
** Gablan: Bugünkü Golan tepelerinin bır kısmını kapsayan, Kuzeybatı Ürdün ve güneybatı Suriye üzerindeki bölge.


© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.