43. Yağmalamanın olması:

Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek... (Yeşaya, 24:3)

... evler yağmalanacak... (Zekeriya, 14:2)


© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.